2G och 3G släcks – vad innebär det för dig? 

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och allt som bara är kopplat till dessa nät slutar att fungera. Därför är det dags att kontrollera om din utrustning klarar omställningen, och ta reda på vad detta innebär för din organisation eller ditt företag 

I takt med att 5G byggs ut och 4G-näten förstärks så avvecklas de gamla 2G- och 3G-näten för att ge mer plats till de nya näten och möjliggöra en säker och hållbar digitalisering av Sverige. Stängningen av 2G planeras att genomföras av samtliga operatörer fram till slutet av 2025, och redan nu är halva 3G-nätet redan släckt. Telia är den enda operatören som har ändrat tidplanen för 2G-nätet och håller det öppet fram till 2027.

Förändringarna innebär att äldre utrustning som till exempel vissa larm, kortterminaler, gamla mobiler eller nödtelefoner i hissar i värsta fall kan sluta fungera. Därför är det högtid för privatpersoner, företag, organisationer eller leverantörer av utrustning/uppkopplade tjänster att agera på förändringen.  

Ta reda på hur du påverkas och vad du behöver göra för att klara av teknikskiftet och undvika att dina eller dina kunders tjänster slutar fungera när näten stängs.   

Privatpersoner och småföretag: 

När 2G och 3G näten släcks kommer uppkoppling för elektronik som enbart är kopplade till de näten att sluta fungera. Därför är det viktigt att kontrollera att din utrustning är förberedd för de nya 4G och 5G-näten. Du kan till exempel:  

 • Byta din gamla telefon. 
 • Aktivera 4G samtal på din telefon. 
 • Byta ut din gamla router/modem. 
 • Kontrollera din uppkopplade elektronik. 

Företag och organisationer:  

De gamla 2G och 3G-näten används för att koppla upp hundratusentals enheter runt om i samhället, inte sällan kritiska för funktioner hos privata företag och offentlig sektor. Det är viktigt att organisationer och företag påbörjar en översyn i god tid för att undvika problem längre fram. Exempel på förebyggande åtgärder:  

 • Ta reda på just er verksamhet påverkas. 
 • Inventera uppkopplade enheter. 
 • Byt nät redan nu. 

Leverantörer och återförsäljare 

Som leverantör av utrustning och tjänster som använder de gamla näten har man en viktig roll i skiftet som sker nu. Detta innebär också vissa krav från Konsumentverket som går att läsa om här. Det är viktigt att till exempel:  

 • Informera kunderna i god tid om förändringarna.  
 • Informera tydligt om varors egenskaper  
 • Saknas stöd för 4G/5G måste informationen vara mycket tydlig 
 • Sluta genast sälja tjänster och utrustning som är beroende av 2G- och 3G-näten.   

Om du har brustit i informationen bedömer Konsumentverket att du är skyldig att kompensera konsumenten, exempelvis med en annan vara som fungerar med 4G/5G eller genom att köpet hävs. 

Bytnät.nu – allt du behöver veta innan näten stängs 

För att underlätta skiftet och hjälpa sprida kunskap om de förändringar som sker nu har bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige tillsammans med mobiloperatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre startat informationskampanjen ”Byt nät nu”.  

På webbsidan bytnät.nu finns information om det planerade skiftet, vilka åtgärder konsumenter och företag behöver vidta och även vilka skyldigheter och krav som finns för företag och leverantörer av utrustning och tjänster i samband med att den gamla tekniken fasas ut.  

Länkar:  

Pressmeddelandet från Tech-Sverige: https://www.techsverige.se/2024/01/sverige-slacker-2g-och-3g-byt-nat-nu/ 

Konsumentverkets krav på leverantörer av utrustning och tjänster: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/telekom/nedstangning-av-2g-och-3g-naten/