Nya batteriförordningen – hur påverkar den dig?

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

En ny batteriförordning tillämpas från den 18 februari 2024. Flera bestämmelser och mål kommer att gälla från 18 augusti 2024 och senare. En rad aktörer berörs av den nya förordningen. Allt från tillverkare, importörer och distributörer till bolag som omfattas av producentansvaret och aktörer som hanteraruttjänta batterier. 

Batteriförordningen innebär bland annat att batterier endast kommer att kunna släppas på EU:s marknad eller tas i bruk om produkt- ochinformationskraven uppfylls. 

Naturvårdsverket har tagit fram en lathund om vad som är på gång som ni kan läsa här.

FÖRÄNDRINGAR FRÅN 18 FEBRUARI 2024

 • Krav att batterier inte utgör en risk för människors hälsa och säkerhet, för egendom eller för miljö (artikel 5.2).
 • Krav på begränsning av vissa ämnen började gälla (artikel 6).
 • Undantagen från förbudet att tillhandahålla bärbara kadmiumbatterier på marknaden finns inte längre kvar. 

FÖRÄNDRINGAR FRÅN 18 AUGUSTI 2024

 • Flera produktkrav blir gällande, nämligen: begränsning av bärbara blybatterier (bilaga I), prestandakrav (artikel 10), säkerhet hos stationära energilager (artikel12) och tillgång till viss information (artikel 14).
 • Krav på CE-märkning av alla batterier. 

FÖRÄNDRINGAR LÄNGRE FRAM

Notera att det nuvarande batteridirektivet fortsätter att gälla till den 18 augusti 2025 då det ersätts av avfallsbestämmelserna i den nya förordningen. Krav ibatteriförordningen gäller före krav i batteridirektivet.Några fler bestämmelser i den nya förordningen:

 • Krav på klimatdeklaration, mängden återvunnet material och prestanda.
 • Krav på så kallad ”due diligence” för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan (tänk på att man behöver varatredjepartsgranskad då kraven börjar gälla).
 • Ändrade krav inom producentansvaret.
 • Krav på att kunna byta batterier i elutrustning och lätta transportmedel.
 • Märkningskrav och batteripass. 

FÖRDJUPNING

Notera inte minst:

 • Kapitel VI om krav för olika aktörer. 
 • Kapitel IV om bedömning av överensstämmelse och CE-märkning.
 • Artikel 96 om när förordningen blir gällande. 

Läs hela förordningen här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1691415202113