Årsmöte och ny styrelse för ElektronikBranschen

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Den 6 maj var det dags för vår- och årsmöte med Elektronikbranschen där medlemmarna bland andra beslut valde en ny styrelse för verksamhetsåret 2024-2025. Dessutom bjöd dagen på intressanta presentationer och engagerande diskussioner.

Morgonen inleddes med en insiktsfull presentation av Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen , som gav en översikt av organisationens verksamhet och de mest brännande aktuella frågorna. Detta följdes av det formella årsmötet .

Eftermiddagen bjöd på gästföreläsningar av Erik Spector, Teknikföretagens nya chefekonom, som delade med sig av sin expertis om det nuvarande ekonomiska klimatet. Vi hade även nöjet att lyssna till Magnus Tonell, advokat med särskild kunskap om branschavtalet gällande privatkopieringsersättning, som informerade om viktiga ändringar i lagstiftningen.

Ny ledamot i styrelsen

I samband med val av ny styrelse tackade vi Lars Jansson (Euronics), Knut Aronsen (Focus Nordic) samt Henrik Sondell (LG Electronics) för deras insatser i ElektronikBranschens styrelse. Vi välkomnade också Sami Heikkilä (LG Electronics) som ny ledamot i styrelsen. Hela styrelsen hittar ni här.

Dagen avslutades med engagerade diskussioner om föreningens framtida ställningstaganden och prioriteringar i dessa frågor.

Tack för en mycket givande dag och för ert engagemang och deltagande!