Black Friday minskade men bättre än 2019

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

November innehåller för branschen viktig försäljning under Black Friday och Black Week. Under årets månad minskade försäljningen jämfört med rekordåret 2020, men var fortfarande betydligt högre än under året innan, 2019. Försäljningen under november var fem procent lägre än i fjol. Ackumulerat under årets första 11 månader är värdet av försäljningen dock fortfarande knappt över den historiskt höga försäljningen under 2020.

– Även om vi inte riktigt kom upp i fjolårets nivå, så var försäljningen ändå 36 procent högre än 2019, dvs före pandemin, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.  

I förhållande till motsvarande månad i fjol gick försäljningen bäst för datorer och kameror samt små och mellanstora TV.