Debatt: Gör det enklare att återanvända elektronik

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Elektronikbranschen tar stora steg mot en mer hållbar bransch och en mer cirkulär ekonomi, nu måste politiken följa efter. Det skriver Pernilla Enebrink, vd Elektronikbranschen.

Den cirkulära ekonomin har blivit ett allt större inslag i den politiska debatten på senare år och kraven på insamling, återvinning och återbruk har blivit allt hårdare. Elektronikbranschen är inget undantag. Men trots att Sverige ligger i världstoppen när det kommer till återvinning av elektronik har svenskar i genomsnitt tre oanvända mobiltelefoner i sitt hem. 25 miljoner mobiltelefoner ligger alltså och samlar damm i våra byrålådor, helt i onödan. Och siffran riskerar att öka.

Okunskap stoppar omställningen

Förra året lämnades över 155 000 ton elektronik in för återvinning. Av detta materialåtervanns cirka 75 procent. Tittar vi bara på mobiltelefoner så ligger materialåtervinningen på hela 86 procent. Resterande skickades till energiutvinning via förbränning eller till deponering. Samtidigt visar en undersökning som Elektronikbranschen nyligen genomfört att tre fjärdedelar av svenskarna har oanvänd hemelektronik hemma, men knappt 20 procent cirkulerar sin hemelektronik, trots att majoriteten anser att det är viktigt. Branschen och politiken måste samlat ta ett gemensamt ansvar för att uppnå den stora förbättringspotential som finns.

Bristande kunskap om hur man gör är en stor anledning till att många inte cirkulerar sin hemelektronik. För att minska det informationsgap som håller människor tillbaka från att lämna in gamla produkter har Elektronikbranschen tagit initiativ till informationssajten CirkuleraMera.nu. Sajten syftar till att utbilda konsumenterna om deras rättigheter och möjligheter att cirkulera sin gamla elektronik.

Att cirkulera sin hemelektronik är enkelt och nyttorna är stora, men det är tydligt att det krävs ökad kunskap och vägledning till allmänheten för att främja en mer effektiv resursanvändning. Vi har därför samlat fakta om återvinning, information om var elektronik kan cirkuleras och konkreta tips om hur konsumenterna ska gå till väga. Tillsammans kan vi spara energi, skydda vår miljö och ta ett viktigt steg mot en ljusare framtid. Men branschen och konsumenter kan inte göra allt. Regeringen behöver ta sin del av ansvaret.

Sänk momsen på reparationer

Det saknas i dag tillräckliga styrmedel som skapar incitament för att fler företag och privatpersoner ska erbjuda, eller välja att använda, tjänster som främjar cirkulära materialflöden. I många fall går utvecklingen rent av åt fel håll. Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har till exempel drivit igenom en höjning av momsen för reparationer av bland annat cyklar och kläder från sex procent till 12 procent. Det är helt fel väg att gå. Samtidigt ligger momsen för reparationer av elektronik fortfarande på 25 procent.

Bristande kunskap om hur man gör är en stor anledning till att många inte cirkulerar sin hemelektronik. 

Momsen utgör i dag ett stort hinder för konsumenterna att återanvända och laga elektronik. Det motverkar branschens möjligheter att driva mot mer återbruk och minskad nykomsumtion och bör därför avskaffas helt. Det skulle på allvar främja omställningen av den cirkulära ekonomin och bidra med positiva effekter på sysselsättningen.

Fler vill laga sina prylar

Elektronikbranschen har stora ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vi står redo att anta denna utmaning för vi ser vad som behöver göras. Även bland konsumenterna är viljan stor. 77 procent av konsumenterna i EU vill hellre reparera sina produkter än köpa nya, enligt en undersökning från Eurobarometer.

Genom Cirkulera Mera tar vi ett stort steg mot att öka cirkulariteten inom elektronikbranschen. Nu måste politiken följa efter och skapa incitament som styr utvecklingen i rätt riktning. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.