Kraftig ökning av elektronikskatten den 1 juli

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Totala skatteintäkterna kommer öka med 50 procent och för produkter som TV och monitorer dubbleras skatten. Det visar ElektronikBranschens beräkningar som baseras på data från medlemsföretagen. De nya förändringarna kan dessutom innebära negativ miljönytta. 

Regeringen genomför ändringar av kemikalieskatten/elektronikskatten som träder i kraft den 1 juli. Produkter som tidigare fick avdrag på grund av att de innehåller reaktivt tillsatt brom, klor eller fosfor kommer från den 1 juli inte att få något avdrag alls. Det innebär att de flesta produkter går från att ha antingen 90 procent i avdrag till att få 50 procent, eller att de idag har 50 procent i avdrag och förlorar avdraget helt. 

TV och monitorer drabbas hårdast

Allra störst påverkan blir det på de tyngre produkterna som TV-apparater och monitorer. Där visar våra beräkningar att skatten kommer att dubbleras på dessa produkter. Det här är skrämmande med tanke på att regeringen i budgetpropositionen skrev att ändringarna inte får leda till ökad skatt och därför justerar ner nivåerna något från halvårsskiftet. 

I våra möten med tjänstemän på Regeringskansliet har det dock visat sig att konsekvensutredningen till budgetförslaget inte gjort på korrekt sätt, vilket resulterat i denna grova missbedömning. Varken Skatteverket eller Tullverket har kunnat leverera någon statistik över hur stor andel som påverkas av ändringarna och ingen dialog har först med branschen för att få fakta. 

Regeringen levererar inte

Förslaget som regeringen nu genomför är ett förslag som tog fram av den tidigare regeringen. Flera av dagens regeringspartier har i själv verket sagt att de vill avskaffa den så illa omtyckta elektronikskatten. Tydligast har Sverigedemokraterna och Moderaterna varit i denna fråga. 

Den 26 oktober sade Riksdagen nej till en årlig BNP-indexering utöver den årliga KPI-indexering som elektronikskatten träffas av. Från den 1 januari 2023 ökade elektronikskatten med 9 procent till följd av KPI-indexeringen och den ökningstakten kommer inte att minska vid nästa årsskifte. Sedan införandet av skatten har skattesatserna ökat med 55 procent. Det innebär dyrare produkter för svenska konsumenter, helt utan miljönytta. 

Dyrare för konsumenten och sämre för miljön

Elektronikskatten ökar kraftig under 2023 (indexuppräkning 9 procent och efter juli 2023 med ytterligare 50 procent), vilket kommer driva upp konsumentpriserna på hemelektronik ytterligare. Det innebär att fler konsumenter kommer välja billigare produkter med lägre kvalitet, sämre hållbarhet och i vissa fall även oklart kemikaliinnehåll som vid direktimport från ex. Kina. Något som är sämre för miljön. 

Därför har skatten ingen miljönytta

Anledningen till att elektronikskatten inte skapar någon miljönytta är att det inte produceras specifika TV-apparater, mobiltelefoner eller datorer för den svenska marknaden. Den svenska marknaden är för liten. Därmed driver inte skatten på en förändring utan ger endast ökade kostnader för svenska konsumenter och administrativa kostnader för elektronikföretag. 

Inom EU finns möjligheter att i stället reglera dessa frågor inom Reach- och RoHS-förordningarna/direktiven med en verklig miljöeffekt för hela den europeiska marknaden som resultat. 

Vårt påverkansarbete

ElektronikBranschen bedriver alltjämt ett aktivt påverkansarbete i frågan. Vi har tillsammans med APPLiA och TechSverige träffat både riksdagspolitiker i skatteutskottet samt Jacob Lundberg, politisk sakkunnig hos finansministern och ansvarig för skattefrågor. Det som framkommer i dialogen är att de inte förstått vilken påverkan förslaget kommer att få och att även de sitter med ett ekonomiskt pussel och att allt bestäms i förhandlingar mellan Tidöpartierna. 

Elektronikskatten – Skattesatser

KronorSkattesats innan 1 jan.Skattesats från 1 jan.Skattesats från 1 juli
Tak, kr/vara457497489
Vitvaror kr/kg111211
Övrig Elektronik kr/kg166181160