Webbinarium: Konsumentrapporten 2022 

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Konsumtionsforskaren och en av författarna till den årliga konsumtionsrapporten, Ulrika Holmgren, delar med sig av sin forskning på området och tittar särskilt på elektronikprodukter.

Konsumtionsrapporten för helåret 2022 är precis klar innan vi träffar Ulrika och hon kommer dela kunskap från den och ni kommer ges möjlighet att ställa frågor. Skicka din anmälan till kansliet@elektronikbranschen.se.

Om Ulrika Holmberg och hennes forskning

Ulrika Holmberg, är universitetslektor i marknadsföring och forskare på Centrum för konsumtionsforskning (CFK). Ulrika studerar konsumtion och handel med fokus på konsumenters upplevelser av butiker, handelns digitalisering, hållbar konsumtion och återvinning samt hushållens konsumtionsmönster över tid. I sin avhandling undersökte Ulrika lojalitet ur ett konsumentperspektiv. Licentiatuppsatsen handlade om konsumenters tillfredsställelse med butiker.