Nu moderniseras ett omodernt och orättvist system

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Idag överlämnar Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18) sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. ElektronikBranschen välkomnar att det omoderna och orättvisa ersättningssystemet för privatkopiering nu moderniseras.

Den så kallade “kassettbandsskatten” infördes under 1990-talet för att kompensera upphovsrättsinnehavare för förlust av inkomst när människor kopierade skivor till kassettband.

Digitaliseringen och streamingstjänsterna innebär att vi konsumerar media på ett helt annat sätt än tidigare. Undersökningar har bekräftat att privatkopieringen i Sverige i princip upphört. Merparten av all video och musik som konsumeras idag streamas och mycket lite kopieras direkt av privatpersoner. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna betala dubbelt, något som kommer försvinna i och med utredningens förslag om att ersättning bara ska ges för faktisk skada.

– Dagens besked från utredningen är välkommet. Systemet är gammalt och har blivit både omodernt och orättvist. Det är inte rimligt att konsumenter ska ersätta rättighetsinnehavarna både via avgifter till streamingtjänster och via sina inköp av till exempel mobiltelefoner. Det är mycket efterlängtat att det föreslås en förändring av detta, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen.

Privatkopieringsersättningen har varit omtvistad och under det senaste decenniet har frågan varit föremål för flera rättsprocesser. Även detta kommer att förändras i och med att utredningen föreslår att en myndighet numera ska bedöma hur stor skada en upphovsrättsinnehavare har lidit.

– Nu får vi äntligen ett slut på eviga förhandlingar och processer i domstol. Vi har hela tiden ansett att det är märkligt att en fristående organisation, som dessutom företräder rättighetsinnehavarna, har gjort dessa bedömningar. Systemet kommer också bli mer förutsebart för alla parter, säger Pernilla Enebrink.

När utredningen tillsattes uppmanades regeringen att särskilt titta på hur Finland har hanterat frågan om privatkopieringsersättning. Det var något som ElektronikBranschen välkomnade särskilt.

– Vi hade hellre sett att utredningen föreslog ett ersättningssystem där staten tar det övergripande ansvaret för att samla in och betala ut ersättningen. Så har man löst problemet i Finland och det hade varit bra att göra likadant i Sverige. Men på det stora hela är utredningens förslag ett stort steg framåt, avslutar Pernilla Enebrink.