En ineffektiv skatt blir ännu sämre

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

ElektronikBranschen lämnar idag över sitt remissvar till promemorian ”En enklare och tydligare kemikalieskatt (Fi2022/00478)”. Det är välkommet att regeringen till slut verkar ha tagit till sig av kritiken som riktats mot skatten. Tyvärr kommer förslaget innebära kraftigt ökade kostnader på större skärmar och riskerar även att leda till negativ miljöeffekt.

­─ Det här är en elektronikskatt som saknar miljöstyrande effekt och borde tas bort, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen.

ElektronikBranschen står bakom ambitionen att fasa ut farliga ämnen i hemelektronik, men utgångspunkten måste vara effektiva styrmedel som medför positiva effekter för miljön. Detta arbete sköts bäst genom att förbjuda farliga ämnen och då på EU-nivå.

Trots kritiken som riktats mot skatten, bland annat från de statliga myndigheterna KEMI och Skatteverket samt från den samlade branschen, har regeringen svarat med att föreslå flera höjningar. Utredningen föreslår att fortsätta beskatta produkter som inte innehåller de angivna kemikalierna, brom, klor eller fosfor.  

─ Produkter som är fria från angivna farliga ämnen ska naturligtvis inte beskattas. Förslaget leder också till högre skatt, vilket man skriver att den inte har för avsikt att göra, säger Pernilla Enebrink.

Produkter med större skärmar kan av säkerhetsskäl inte helt sluta använda brom och klor annat än på sikt. Eftersom skattens omfattning ökar kraftigt på dessa produkter krävs en korrigering av skatten för större skärmar. Idag får brom, klor och fosfor som tillförts på ett säkrare sätt göra avdrag på skatten. Utredningens förslag gör dock ingen skillnad på miljöpåverkan i flamskyddsmedlet. Det finns exempelvis fosforbaserade flamskyddsmedel som är viktiga substitut för farligare kemikalier. Incitamenten att välja dessa försvinner helt med det nya förslaget.

─ Förslaget riskerar faktiskt att få direkt motsatt effekt, då det exempelvis inte lönar sig med miljövänligare fosforalternativ. Regeringen borde i stället lägga sina resurser på arbetet att fasa ut och förbjuda farliga ämnen på EU-nivå, säger Pernilla Enebrink.

Kontakta gärna mig på pernilla.enebrink@elektronibranschen.se eller på 073-042 90 37.

Bifogat finns remissvaret i sin helhet samt pressbild.