Vikande försäljning första kvartalet

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Vikande försäljningssiffror för samtliga produktkategorier, utom audio som fortsatt ökar, under årets första kvartal. Det visar ElektronikBranschens Snabbindex. 

– Förändringarna får ses i ljuset av två rekordår för branschen och vi är fortfarande på en väsentligt högre försäljningsnivå än 2020, säger Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen. Under kvartalet minskade försäljningen av tv-apparater med 9 procent. För tv-apparater gäller att försäljningstappet är större för de mindre storlekarna. Spelkonsoler minskade med 10 procent och datorer och laptops med 8 procent vardera. För mobiltelefoner är minskningen 3 procent. Audio däremot ökar med 4 procent. Den ackumulerade försäljningen för årets tre första månader sjönk med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året. – Logistikproblem och halvledarbrist visar sig främst i väntetider på populära mobiltelefoner och spelkonsoler. Där hade försäljningen kunnat vara högre om tillgången funnits. Samtidigt har konsumenter mindre i plånboken på grund av ökade priser på bland annat drivmedel och energi, säger Pernilla Enebrink.